بررسی دو مقاله ی محبوب در سایت آریا نهال

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

 

t.jpg

خشك كردن گردوي تازه:

گردوی تازه چیده شده را می توانید در دو مرحله خشک کنید. خشک کردن گردو؛ با پوست و یا خشک کردن مغز گردو؛ که هرکدام نیز مراحل مربوط به خود را دارد. خشک کردن گردو با پوست برای زمانی است که پوست گردو سبز است و می خواهید گردو را با پوسته سخت انبار کنید و یا زمانی است که می خواهید مغز گردو را خشک کنید.  در این مقاله هر دو مرحله به صورت کامل و مبسوط توضیح داده می شود.

خشک کردن گردو با پوست:

زمانی که پوست گردوی تازه چیده شده سبز است، بهترین زمان برای خشک کردن گردو، است. در مورد تهیه گردو با پوست سبز رنگ باید به نکاتی توجه نمایید. اول اینکه پوست گردو تازه چیده شده ترک نداشته باشد. دوم اینکه پوست گردو کاملا سبز بوده و به رنگ قهوه ای و یا لکه دار نباشد. نکته سوم اینکه پوست گردوی تازه چیده شده نرم باشد و با فشار دادن انگشت بر روی آن، پوسته فرو رود. همه این نکات برای تشخیص گردوی با کیفیت و مرغوب و اینکه گردو کاملا رسیده است،  باید مورد توجه قرار گیرد. مراحل خشک کردن پوست گردوی تازه به شرح زیر است:

  • در ابتدا برای اینکه دستانتان سیاه و لکه دار نشود، توصیه می شود از دستکش استفاده کنید.

حال باید پوسته سبز رنگ را از گردو جدا نمود. این کار حتی زمانی که گردو رسیده و بالغ است، بسیار سخت و دشوار است و به راحتی با دست جدا نمی شود. باید دقت شود در زمان جدا کردن پوسته سبز رنگ، به گردو آسیبی وارد نشود، در این صورت کیفیت محصول به شدت نزول پیدا خواهد کرد. روش های مختلفی برای این کار است که از آن جمله به موارد زیر می توان اشاره کرد:

می توانید گردوهای تازه را روی تخته چوبی پهن کرده و یک وسیله سنگین و یا یک تخته را روی آن ها بچرخانید.

می توانید گردو ها را روی یک مسیر آسفالت قرار داده و روی آن ها راه بروید. در این صورت فشار لازم به گردوها وارد خواهد شد.

  • نکته مهم این است که نباید فشار در حدی باشد که پوست گردو بشکند.

بعد از اینکه پوسته سبز گردوها را جدا نمودید، برای خشک کردن گردو؛ لازم است که آن ها را بشویید. برای این کار باید سطلی را پر از آب نموده و گردوهای بدون پوست را در داخل آن بریزید. گردوهایی که شناور هستند و بر روی سطح آب قرار می گیرند، نشان از کیفیت نامناسب و در بیشتر مواقع پوک و بدون مغز بودن آن ها دارد. بنابراین این گردوها را از روی آب جمع کنید و دور بریزید. گردوهایی که مغز دار هستند، به علت سنگینی چگالی آن ها به زیر آب می روند. این گردوها مناسب برای خشک نمودن گردو ، هستند.

v2-1.jpg

بررسی تعبیر خواب گردو:

برسی و واکاوی دقیق تعبیر خواب گردو از حضرت یوسف؛ اشاره به کشف حقایق،رویا هایی دارد که شما در این زمینه دیده اید و این ممکن است سوال ذهنی خیلی از شما ها باشد، پس با ما همراه باشید تا به برسی تعبیر خواب گردو و یا  نهال گردو بپردازیم:

تعبیر خواب گردو یا خواب درخت گردو از نظر معبران :

منشا خواب گردو، همانطور که اشاره شد یکسان نیست بلکه هر مسئله ای ممکن است در خواب دیدن انسان نقش داشته باشد و این تعبیر خواب گردو؛ است که باعث می شود ناشناخته ها کشف شوند و چه بسا که که همین کشف ناشناخته ها باعث تغییر مسیر زندگی افراد شود.

 تعبیر خواب گردو از حضرت یوسف:

از نظر ایشان چون گردو پوستی سخت و سفت دارد و مغز آن درون این محفظه سخت قرار دارد دیدن خواب گردو، می تواند نشان دهنده کسب روزی باشد که سخت به دست می آید و احتمالا دچار سختی هایی در مسیر کسب روزی حلال خواهید شد. تعبیر خواب درخت گردو از حضرت یوسف، هم اشاره به فرد خسیسی دارد که مالش را به سختی خرج می کند.همچنین دیدن تعبیر خواب مغز گردو از حضرت یوسف، به همین معنای کسب روزی،همسر، یا نیازی حیاتی به صورت دشوار می باشد.

تعبیر به روایت ابن سیرین:

خواب درخت گردو، نشان از مال و اموالی است که به سختی به دست می آید.

 تعبیر به روایت حضرت دانیال نبی:

از نظر ایشان تعبیر خواب درخت گردو، مرد غریبه ای است که نسبت به خانواده خود بخشنده است،با این حال اگر فردی خواب ببیند بالای یک درخت گردو رفته است تعبیرش این است که با چنین شخصی آشنا خواهد شد.

 تعبیر به روایت مغربی:

اگر در خواب گردو، مشاهده کردی، داری نشان از این است که از شخص خسیسی به تو منغعت خواهد رسید حال اگر تعداد گردو ها بیشتر باشد نشان از خصومت و دشمنی است.

تعبیر به روایت آنلی بیتون:

دیدن خواب گردو، در لا به لای برگ ها نشان از این است که ممکن است شما در شغل خود شکست بخورید. اگر شخصی در خواب گردو، ببیند گردویی که می شکند خراب است نشان از این است که با سپری شدن مشکلات پیروزی دل انگیزی به دست خواهد آورد. اگر شخصی در خواب گردو، ببیند دارد از پای درخت گردو،گردو جمع می کند نشان از این است که فرد خواب بیننده مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهد گرفت و ممکن است کار هایی موفقیت آمیز انجام دهد. بنا بر آنچه از تعبیر خواب درخت گردو، متوجه شدیم، در خواب بستگی به نوع خواب شما دارد،اما در کل خواب تعبیر گردو، اشاره به مال،عشق،خساست،شکست،موفقیت و پیروزی دارد.

منبع: (آریا نهال ariyanahal.ir)

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments